PrinSIPtrad

Webbutbildning SIP

Lär dig mer om den Samordnade Individuella planen och hur ett SIP-möte kan gå till genom att följa webbutbildning. Den är på totalt 1 timme och kan genomföras var du vill och när du vill.  Ta gärna dig tid att ta emot informationen även i början som finns i början.

Här klickar du igång utbildningen: i-nod.se/webbutbildning/sip-vuxna

Du finner mer information om  SIP  på hemsidans andra delar.

 

 SIP på tre minuter

Filmen ”SIP på 3 minuter” visar vad en samordnad individuell plan (SIP) är och varför den behövs. Filmen vänder sig till dig som är brukare, personal eller politiker, men även till dig som är chef eller utvecklingsledare och vill sprida information om SIP i din verksamhet. Syftet är att visa att SIP ska användas för personer i alla åldrar och med all sorts problematik. Den är gjort i samarbete mellan projekten Psynk (barn och unga), Från kunskap till praktik (missbruk och beroende), Bättre liv för sjuka äldre samt I-nod.

SIP gör livet enklare!

Vi vill hjälpa verksamheter att hitta former för att genomföra Samordnande Individuella Planer där brukare har inflytande över både målformulering, åtgärder och själva processen fram till SIP.

Vi försöker ha såväl brukarnas som vård-och stödgivarnas intressen för ögonen. Därför vill vi underlätta för brukare att hitta information om SIP, som process, målformulering och åtgärder som man har rätt till. Till verksamheterna vill vi utveckla informations-och beslutsstödjande material som trycksaker, webbtips med mera.

SIP på dina villkor

Anhörig: ” Efter att vår vuxna dotter fått göra en SIP så känner jag att de som hjälper henne från kommunen och de som stöttar från psykiatriska kliniken samarbetar så de kan klara en kris. Jag behöver inte längre vara i ständig beredskap. Jag kan till och med tänka mig att resa bort. ”

Brukare: ” När jag fick göra min SIP så kände jag att det var mig det handlade om. Att de som jobbar på missbruksenheten, på sociala och på psykiatrin var där för mig. Det känns som om de är mina hjältar. ”