Webbutbildning för SIP – Samordnad individuell plan

Syftar till att:

  •  Tidigt erbjuda samordnade insatser.
  •  Identifiera den enskildes behov.
  •  Samordna insatser mellan verksamheter.
  •  Gemensamt utvärdera de samordnade insatsernas effekt och lättare kunna hjälpa den enskilde med rätt insats över tid.
  •  Säkerställa att den enskildes behov av stöd blir tillgodosett.

PrinSip webbutbildning

 

Webbutbildning i SIP- är en självinstuderande utbildning på cirka en timme.  Ta gärna dig tid att ta emot informationen även i början som finns i början.

Här klickar du igång utbildningen: i-nod.se/webbutbildning/sip-vuxna

Viktigt

Utbildningen är utformad och testad för Pc med de vanligaste webbläsarprogrammen samt för Macintosh och iPad. Den senaste uppdateringen av Apples IOS har dock gett problem.  Förmodligen kommer detta problem kvarstå i denna publicering.   Funktionalitet varierar på andra läsplattor. Utbildningen är inte utformad för mobiltelefoner och mindre skärmar.

Under 2016 flyttas webbutbildningen till SKLs hemsida i uppdaterad version.

 

SIP Handledning

handboksbild

Handbok SIPSIP för vuxna – ett verktyg för samverkan utskrift

Handbok SIP-SIP för vuxna – ett verktyg för samverkan skärm