OBS Siten har havererat

 Hänvisar dig till SKL´s hemsida som har förnämlig presentation särskilt av SIP arbetet med barnungdomar och vuxna. Klicka på länken.

Vill du direkt till den webbutbildning som togs fram når du den om du klickar här SKL SIP Webbutbildning

Projektet är avslutade. Mycket material som tagits fram under arbetet finns  nu på SKL hemsida. www.skl.se/halsasjukvard.8.html  

i-nod var ett utvecklingsprojekt under psykiatrisatsningen med fem delprojekt som arbetade samordnat och aktivt mellan 2013 -2014 för att understödja utvecklingen av integrerade arbetsformer vid komplex psykiatrisk problematik genom förbättrings och utvecklingsarbete.