Allt om influensa

När det börjar lida mot vinter kommer vi in i vad som brukar kallas för ”influensatider” och i media diskuteras det mycket om vad man kan göra för att skydda sig, om man bör vaccinera sig eller inte och vilka människor som befinner sig i riskgrupper. Men vad är influensa egentligen och hur vet man om man har drabbats?

Här kan du hitta din närmaste vaccinationsmottagning!

Vad är influensa?

Ordet influensa kommer från italienskans influenza och betyder, helt enkelt, influerade. Man började använda ordet under medeltiden och syftar på den påverkan, influens, som man trodde att stjärnorna hade på människan och kunde göra oss sjuka. Idag har vi betydligt bättre information om sjukdomen och vet att det är frågan om ett virus och det finns fyra olika typer som man brukar kalla för A, B, C och D.

Den första typen anses vara den svåraste och det finns flera pandemier, det vill säga infektioner som spridit sig över stora delar av världen, som registrerats genom tiderna. Influensa kan drabba både människor och djur och det finns flera exempel på epidemier som börjat hos till exempel svin och fåglar som sedan spridit sig till människor, med mycket allvarliga resultat. De flesta känner till svininfluensan och fågelinfluensan som drabbade många människor i stora delar av världen.

Influensasymptom

Typiska symptom för dem som drabbats av influensaviruset är feber, värkande leder, rinnande nästa, svidande ögon, hosta och diarré. Olika individer drabbas olika och kan få olika symptom, vilket till stor del beror på patientens allmäntillstånd men också vilken typ av influensavirus personen infekterats med. Skillnaden mellan influensa och en vanlig förkylning är att symptomen ofta är svårare i det förstnämnda fallet, liksom det faktum att man ofta drabbas snabbare och mer akut av influensa. Där förkylningar går över relativt snabbt kan en influensa hålla i sig betydligt längre och kan även utvecklas till allvarliga komplikationer som lunginflammation och streptokocker.

Skydd och vaccination

En av anledningarna till att vi oftare drabbas av influensa under kalla säsonger är att vi spenderar mer tid inomhus och i kontakt med andra människor. Man tar kanske buss eller tunnelbana istället för att cykla eller promenera och man blir med det mer utsatt. Bland de vanligaste sätten att smittas är genom luften då sjuka nyser och hostar rakt ut, liksom genom att ta på föremål som till exempel handtag som en infekterad person tidigare vidrört. Att tvätta händerna är därför A och O, och om man själv är sjuk bör man undvika andra så gott man kan.

Det finns idag effektiva vaccinationer i form av injektioner som man bör ta om man befinner sig i riskgrupper, vilka inkluderar äldre personer, människor med lung- eller hjärtproblem, gravida liksom små barn. Vaccinet utgör inte ett hundraprocentigt skydd men studier har visat att vaccinerade individer som ändå smittas ofta får lindrigare symtom än dem som inte vaccinerats.

Här kan du hitta din mottagning som passar dig för vaccination, samt läsa mer om influensa.