Psykiatrisk service med dig i centrum

i-nod var ett utvecklingsprojekt med fem delprojekt som arbetade samordnat och aktivt mellan 2013 -2014 för att understödja utvecklingen av integrerade arbetsformer vid komplex psykiatrisk problematik genom förbättrings och utvecklingsarbete.

Det aktiva arbetet i utvecklingsprojektets riktning fortgår i det ursprungliga projektets olika armar och hemsida ska leva. Under I-nod 2015  nedan kan du läsa lite om vad som har hänt under våren  2015.

Läs mer om I-nod 

Våren 2015 I-nod