Hemsidan är stängd

och I-Nod-projektet är avslutat.

I-Nod-projektet var ett tvåårigt projekt (2013–2015) under regeringens psykiatrisatsning som genom förbättrings- och utvecklingsarbete kunde stödja utvecklingen av integrerade arbetsformer vid komplex psykiatrisk problematik.

Samlad information om I-Nod.

Under projektets gång togs det fram en SIP-utbildning för vuxna där du kan lära dig mer om Samordnad Individuell plan och hur ett SIP-möte kan gå till. Det är en självinstuderande webbutbildning på ca 1 timme.

SIP-utbildningen

SIP och mycket annat går att läsa om på Uppdrag Psykisk Hälsas webbplats.

uph-logo-inline-300