Psykiatrisk service med dig i centrum

i-nod var ett utvecklingsprojekt med fem delprojekt som arbetade samordnat och aktivt mellan 2013 -2014 för att understödja utvecklingen av integrerade arbetsformer vid komplex psykiatrisk problematik genom förbättrings och utvecklingsarbete.

Aktiviteterna inom projektet är avslutade. Men många initiativ startades under de två åren och de  fortsätter på olika ställen i landet. Varaktigt nyttigt innehåll på denna hemsida kommer att  under hösten 2016 komma att publiceras på SKL hemsida. www.skl.se/halsasjukvard.8.html   Webbutbildningen om SIP kommer att läggas där efter att den uppdaterats i slutet av 2016.

Läs mer om I-nod 

Våren 2015 I-nod